Актуальність Radiolance у 2022 році

Заклади охорони здоров’я, обладнані діагностичним устаткуванням КТ, МРТ, рентген-апартами чи мамографами, у своїй діяльності подеколи стикаються з такими проблемами:

  • Перевантаження персоналу, особливо у першій половині дня, коли найбільший наплив пацієнтів
  • В разі великої кількості “рутинних” обстежень обмежений час лікаря для аналізу складних обстежень в тому числі з використанням контрастного підсилення
  • Затримка у видачі медичних висновків, що призводить до фінансових і репутаційних втрат
  • Дефіцит кваліфікованих кадрів для описування результатів діагностики 
  • Недостатній рівень кваліфікації  (досвіду) персоналу у складних клінічних випадках
  • Відсутність швидкого доступу до “другої думки”

Radiolance значно полегшує доступ до кваліфікованих фахівців-радіологів, дозволяючи у короткі терміни отримувати офіційні фахові медичні висновки.

Статистика за офіційними звітами МОЗ України*

Постійне зростання потреби в діагностиці з використанням променевих методів обстеження  (КТ, МРТ, рентгенівських знімків, мамограм) і впровадження сучасних технологій обумовлює гостру потребу в кваліфікованих лікарях-радіологах.

Однак, в Україні наявний дефіцит лікарського персоналу, його нерівномірне територіальне розподілення в медичних закладах держави, особливо у віддалених населених пунктах.

Так, станом на кінець 2021 наявне населення складало 41,6 млн. Протягом 2021 року встановлено понад 190 млн. діагнозів.

Кількість лікарів в закладах охорони здоров’я:

  • 24,3 тис. лікарів первинної допомоги;
  • 98 тис. лікарів спеціалізованої допомоги.

Недоукомплектованість закладів охорони здоров’я складає:

  • 26% лікарями-радіологами;
  • 31% лікарями-рентгенологами.

Кількість штатних посад лікарів-радіологів та лікарів-рентгенологів в закладах системи охорони здоров’я МОЗ України має тенденцію до скорочення протягом останніх п’яти років.

Лише 70-73% атестовані на вищу кваліфікаційну категорію.

Загальний дефіцит лікарів променевої діагностики в системі охорони здоров’я України у 2021 році склав 1995 осіб.

На сьогодні ця цифра значно більша, адже війна в Україні загострила проблему браку кадрових ресурсів.

*Дані без урахування вимушеної міграції населення через російське вторгнення з 24 лютого 2022 року.

Завантажуйте мобільний додаток Radilonce у зручному форматі!
Доступний для Android та iOS.