Правила й умови

Умови і правила Radiolance

07.05.2021

Загальні положення

1.1. Цей документ (далі — «Угода») є договором приєднання, адресованим фізичній або юридичній особі (далі — «Користувач»), і визначає порядок використання платформи Radiolance (далі — «Платформа») на викладених нижче умовах.

2. Терміни та визначення

Платформа —  сукупність програмних і апаратних засобів, об’єднаних простором доменного імені radiolance.com.ua, що забезпечують взаємодію між користувачами. 

Користувач — фізична або юридична особа, яка здійснила реєстрацію на платформі відповідно до умов цієї Угоди.

Обліковий Запис — унікальне ім’я (логін) і пароль для доступу до кабінету Користувача в рамках Платформи.

Замовник — Користувач, який здійснює пошук виконавців у рамках Платформи.

Виконавець — Користувач, що надає послуги виконання різного роду робіт. 

 

3. Предмет угоди

3.1. Відповідно до цієї Угоди в рамках Платформи Користувачеві надаються такі види послуг:

3.1.1. Розміщення персональних даних, в тому числі резюме та інших матеріалів.

3.1.2. Пошук Виконавців для аналізу і тлумачення описів результатів магнітно-резонансної томографії, комп’ютерної томографії, рентгенівських знімків, мамографічних досліджень, тощо.

3.1.3. Пошук пропозицій віддаленої роботи з тлумачення описів результатів магнітно-резонансної томографії, комп’ютерної томографії, рентгенівських знімків, мамографічних досліджень, тощо.

3.1.4. Використання сервісу безпечних платежів.

 

4. Надання послуг

4.1. Персонал Платформи має право:

4.1.1. Відмовити користувачеві в надання послуг без вказівки причин в наступних випадках:

4.1.1.1. Порушення користувачів умов цієї Угоди або чинних правил.

4.1.1.2. Невиконання користувачів фінансових зобов’язань перед Персоналом Платформи та / або третіми особами.

4.1.1.3. Наявності претензій на адресу Користувача, підкріплених доказами в рамках Платформи.

4.1.1.4. Виникнення в Персоналу Платформи сумнівів в належним чином використанні Платформи користувачем.

4.1.1.5. Спроби з боку Користувача заподіяння будь-якого виду шкоди платформі.

4.1.1.6. Відмови Користувача від виконання будь-яких вимог з боку Персоналу Платформи.

4.1.1.7. Прояви неповаги з боку Користувача по відношенні до Персоналу Платформи і / або інших користувачів Платформи.

4.1.2. Видалити будь-яку інформацію зі сторінок Платформи без вказівки причин або відмовити в її розміщенні.

4.1.3. Вимагати від Користувача пред’явлення документів, що засвідчує особу, а також надання додаткових даних, що ідентифікує Користувача, в наступних випадках:

4.1.3.1. При наявності підстав припускати, що Користувач порушує чинне законодавство, умови цієї Угоди, права і інтереси Персоналу Платформи і / або третіх осіб.

4.1.3.2. Інших випадках необхідності ідентифікації Користувача на розсуд Персоналу Платформи.

4.1.4. Призупинити роботу програмного і / або апаратного забезпечення Платформи з метою поновлення, а також проведення профілактичних робіт.

4.1.5. НЕ обслуговувати запити до Платформи з анонімних проксі-серверів.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. Користувач приймає на себе наступні зобов’язання:

5.1.1. Реєструвати тільки один обліковий запис.

5.1.2. Надавати пріоритет достовірні персональні дані і в подальшому підтримувати їх в актуальному стані.

5.1.3. Виконувати розпорядження і строго дотримуватися діючих правил, що визначають порядок використання Платформи.

5.1.4. НЕ використовувати Платформу у протиправних цілях.

5.1.5. НЕ здійснювати протизаконних дій з впровадженням Платформи.

5.1.6. НЕ розголошувати конфіденційну інформацію, яка використовується для доступу до облікового запису.

5.2. Користувач, який виступає в якості виконавця, приймає на себе зобов’язання своєчасної оплати комісійних відрахувань, передбачених пунктом 7.3. цієї Угоди.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Персонал Платформи НЕ несе відповідальність:

6.1.1. За свої дії користувачів, які порушують чинне законодавство.

6.1.2. За інформацію і матеріали, що розміщуються користувачами в рамках Платформи.

6.1.3. За якість послуг, що надаються Користувачами.

6.1.4. За будь-які збитки і / або упущену вигоди Користувачів і / або третіх осіб в результаті використання або неможливості використання Платформи.

6.2. Користувач несе відповідальність:

6.2.1. За всі дії, здійснені від імені Користувача в рамках Платформи.

6.2.2. За якість і своєчасність виконання прийнятих в рамках Платформи зобов’язань.

6.2.3. За безпеку конфіденційної інформації, використовуваної для доступу до облікового запису.

 

7. ТАРИФИ

7.1. Для Виконавців послуги Платформи надаються на безоплатній основі.

7.2. Для Замовників послуги Платформи надаються на безоплатній основі.

7.3. Додаткові платні послуги надаються в порядку, визначеному правилами використання Платформи.

 

8. ПРИЙНЯТТЯ УМОВ УГОДИ (АКЦЕПТ ДОГОВОРУ)

8.1. Безумовним прийняттям (акцептом) умов цієї Угоди є реєстрація на Платформі.

8.2. Ухвалення умов цієї Угоди означає безумовне прийняття Користувачем умов Політики конфіденційності, а також інших чинних правил.

8.3. Порядок прийняття (акцепту) умов оновлених редакцій передбачений пунктом 9.2. цієї Угоди.

 

9. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ УГОДИ

9.1. Персонал Платформи має право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди, а також діючі правила. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін не обумовлений додатково. 

9.2. Використання Платформи після внесення змін означає безумовне прийняття (акцепт) Користувачем умов оновленої редакції Угоди.

9.3. Персонал Платформи має право в односторонньому порядку анулювати Угоду, якщо обліковий запис користувача не використовувалася більше 12 календарних місяців поспіль. Під використанням Облікового Запису мається на увазі авторизація Користувача на Платформі.

9.4. У разі розірвання Угоди та блокування Облікового Запису, в тому числі з ініціативи Користувача, всі умовні одиниці і / або дисконтні купони Користувача анулюються і не підлягають відновленню або компенсації.

 

10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК

10.1. Персонал Платформи не приймає участі в суперечках між Користувачами і / або третіми особами.

10.2. Суперечки щодо негативних відгуків і безпечних платежів розглядаються відповідно до правил розгляду спорів.

 З питань правил та умов Платформи звертайтеся за адресою: info@radiolance.com.ua

Завантажуйте мобільний додаток Radilonce у зручному форматі!
Доступний для Android та iOS.